தமிழன் டிவி , வின் டிவி மாட்டும் சாய் டிவி இப்போது வீடியோகோன் டி2எச்சில் கிடாய்க்கும்

விளம்பரங்கள்

வீடியோகோன் டி2எச் தமிழ் சேனல்களை சேர்த்தது – தமிழன் டிவி , வின் டிவி, சாய் டிவி

விளம்பரங்கள்

முன்னணி இந்திய டிடிஎச் வழங்குநர் வீடியோ கான் d2h இன்னும் சேவையளிக்க தமிழ் மொழி சேனல்களை சேர்த்தது, தமிழன் டிவி, வின் டிவி (வின் ந்யூஸ் ) மற்றும் சாய் டிவி இப்போது d2h மூலம் கிடைக்கும். இந்த டிடிஎச் இப்போது தமிழ் சேனல்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கையை வழங்குகின்றது.

சேனல் எண் சேனல் எண்
தமிழ் முகப்பு சேனல் 541 சன் மியூசிக் 571
சன் டிவி 542 ஐயாயு அருவி 572
விஜய் டிவி 543 ஜெயா மேக்ஸ் 573
நாபாலால் தமிழ் 544 ராஜ் ம்யூசிக் 574
கலைஞர் டிவி 545 மெகா ம்யூசிக் 575
ஜெயா டிவி 546 எம்.கே. ட்யூன்ஸ் 576
ஜீ தமிழ் 547 நம்பியாய் டிவி 578
விஜஜி சூப்பர் 548 சன் நியூஸ் 579
தந்தி தொலைக்காட்சி 549 மெகா டிவி 580
பாலிமர் டிவி 550 செய்திகள் 7 தமிழ் 581
சிரிப்பொலி டிவி 551 புதியவளையம் 582
வசந்த டி.வி 552 பாலிமர் செய்திகள் 583
நிறங்கள் தமிழ் 553 ஜெயா பிளஸ் 584
ராஜ் டி.வி 554 செய்திகள் 585
முரசு 555 மக்கள் டிவி 586
மாலை முரசு தொலைக்காட்சி 556 சத்தியம் டிவி 587
கேப்டன் டிவி 557 வின் டிவி (வெற்றி செய்திகள்) 588
எம்.கே டிவி 558 செய்திகள் 18 தமிழ்நாடு 589
மிளகுத்தூள் 559 வேலிச்சாம் டிவி 590
விந்தர் டிவி 560 கேப்டன் நியூஸ் 591
சூப்பர் டிவி 561 சன் லைஃப் 592
மெகா 24 562 டிஸ்கவரி சேனல் தமிழ் 594
டிடி போதிகாய் 563 சுட்டி டிவி 595
தமிழ் தொலைக்காட்சி 565 எம்கே சிக்ஸ் 596
கேடிவி 566 ஏஞ்சல் டி.வி 597
ஆதித் தொலைக்காட்சி 567 சாய் டிவி 598
ஜே மூவி 568 மாதாவின் 599
ராஜ் டிஜிட்டல் ப்ளஸ் 569 எஸ் வி பி சி 2 600
ராஜ் நியூஸ் 570

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *